Mennesker

Hos Chiquita er samfunnsansvar en viktig del av forretningsstrategien.
Vi tilstreber å arbeide på en sosialt ansvarlig måte alle steder der vi driver virksomhet. Vi forsøker å balansere behovene og problemene til våre ulike medarbeidere og alle som har en legitim interesse for virksomheten og resultatet vårt.

Den største delen av vår sosiale innsats handler om måten vi samhandler med de ansatte på, og med våre medarbeidere i hele verden. Våre arbeidsmetoder, vårt syn på forholdene på arbeidsmarkedet og vår bedriftskultur spiller inn på daglig basis.

Vi tilstreber å gjøre tilbud som skoler og helsetjenester tilgjengelige for personene som bor og arbeider på plantasjene våre, samt å garantere lønner og goder som klart overstiger det som er fastsatt av lokale lover.

Vår innsats i praksis
  • Forbud mot barnearbeid
  • Overvåking av helse- og sikkerhetstiltak
  • Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
  • Forbud mot diskriminering
  • Passende arbeidstider
  • Rimelig kompensasjon