Nogal-reservatet

Vi har beskyttet en regnskog innenfor et område som brukes til banandyrking ved å gjøre det om til et naturreservat.
Nature & Community Project Nogal på Costa Rica ble startet i 2004 med mål om å beskytte det biologiske mangfoldet via involvering av lokalsamfunn. Etter at det ble inngått et partnerskap med den sveitsiske distributøren Migros og GTZ, et tysk selskap som jobber med samarbeidsprosjekter, dreide det seg først om 100 hektar med regnskog innenfor et område som brukes til banandyrking.
I 2006 ble området offisielt anerkjent av regjeringen på Costa Rica som Private Wildlife Refuge.

Dette er nettstedet til prosjektet: www.nogalreserve.com