Prosjektet San San Pond Sak

I 2009 stiftet vi, i samarbeid med Rewe, et program for bevaring av det biologiske mangfoldet i San San Pond Sak. Dette er et fuktig område i Panama som står oppført på UNESCOs sin liste over biosfæreområder.

Det første steget er å kjøpe inn og forvandle et område på 120 hektar som har blitt brukt som beitemark, til et naturlig habitat. Målet er å gripe inn for å bevare og beskytte manatene og havskilpaddene. Prosjektet San San Pond Sak forvaltes i samarbeid med de panamanske myndighetene og organisasjoner innen det sivile samfunn, og involverer lokalsamfunn.