Juridiske merknader
For brukerne av Chiquitas nettsted:

Bruk av vårt materiale

Det er mulig å laste ned, bruke og kopiere materialet som finnes på Chiquitas nettsted, men kun for personlig bruk og ikke til kommersielle formål. Ingen kopierte materialer skal være dekket av opphavsrett og skal ikke inneholde varemerker eller andre merknader om eiendomsrett innenfor nettstedet og som gjelder for materialet som skal kopieres. Med unntak av det som godkjennes i denne paragrafen, gis det ingen lisens vedrørende eiendomsrettigheter, varemerker, patenter eller andre immaterielle rettigheter for materialer, produkter, tjenester, merker, prosesser eller teknologier som er beskrevet her. Slike rettigheter innehas av Chiquita Brands L.L.C., av dets datterselskaper og/eller en tredjepartseier av slike rettigheter. Det er IKKE tillatt å opprette koblinger til Chiquitas nettsted uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Chiquita Brands L.L.C. For spesifikke spørsmål om nettstedet eller dets innhold ber vi deg kontakte webmaster@Chiquita.com.


Datert materiale

Alt datert materiale på Chiquitas nettsted er opprettet og lastet opp på aktuelt og nøyaktig tidspunkt i henhold til Chiquita Brands L.L.C. og dets partneres beste kunnskaper på tidspunktet for utleggelsen. Til tross for dette, tar ikke Chiquita Brands L.L.C ansvar for eventuelle feilaktige inntrykk som kan oppstå ved lesing av det daterte materialet. Det anbefales å omhyggelig kontrollere datoen for utleggelsen av det daterte materialet på Chiquitas nettsted.


Chiquita-varemerker

Chiquitas navn og logo, produktene og navnene som tilhører disse, designmerker og slagord er merker eller varemerker som tilhører Chiquita Brands L.L.C. eller dets datterselskaper eller partnere.
CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO og CONSUL er merker som tilhører Chiquita Brands L.L.C. og dets partnere. Alle disse varemerkene omtales som «Chiquita-navn og -varemerker».

Du har ikke tillatelse til å bruke noe som helst Chiquita-varemerke til reklameformål eller til noe annet kommersielt formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Chiquita Brands L.C.C. Forespørsel om tillatelse skal sendes til: Office of General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Carolina 28202, United States of America.


Brudd på opphavsretten

Hvis du mener at informasjon eller innhold i din besittelse har blitt brukt på Chiquitas nettsted, på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, ber vi deg om å sende inn skriftlig kommunikasjon (en e-postmelding er tilstrekkelig) som inkluderer identifisering av arbeidet som er dekket av opphavsrett som du mener er krenket, samt plasseringen på Chiquitas nettsted der du mener at bruddet har inntruffet. Oppgi også adressen din, et telefonnummer og e-postadresse. Vi kommer til å fjerne slikt innhold når påstanden din er verifisert. Det er mulig å sende denne anmerkningen angående juridisk bistand via adressen webmaster@Chiquita.com eller med post til:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Carolina 28202
United States of America
Att: Legal Counsel


Chiquitas nettsted håndteres av et nettsted i staten North Carolina i USA.